اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.soroushpub.com/fa/product/view/76/وضع-کنونی-تفکر-در-ایران

اشتراک گذاری