اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.soroushpub.com/fa/product/view/94/قصه-گویی-در-رادیو-و-تلویزیون

اشتراک گذاری