اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.soroushpub.com/fa/product/view/95/آیینه-های-جیبی-آقای-مک-لوهان

اشتراک گذاری