اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fanzaliport.pmo.ir%2Fen%2Fnews%2F56074%2FIran-s-Presence-in-Shanghai-Cooperation-Organization-a-Strong-Point-for-the-Country-s-Ports-Special-Capacity-of-Iran-s-Northern-Ports-for-Transit-of-Goods-and-Provision-of-Services-to-Shanghai-Cooperation-Organization-Member-Countries

اشتراک گذاری