اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasiainstrumentsltd.portal.trade%2Fen%2Fnews%2F9%2FEuropean-semi-sales-buck-seasonal-trend-and-grow-by-17-9

اشتراک گذاری