اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fboushehr.mcls.gov.ir%2Fen%2Fnews%2F239472%2FExtension-of-registration-of-applicants-consultants-and-providers-of-technical-protection-and-safety

اشتراک گذاری