اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fforeignmedia.farhang.gov.ir%2Fen%2Fnews%2F313141%2FThe-news-conference-of-Naser-Karimi-journalist-and-director-of-Associated-Press-from-the-U-S-was-held-in-Tehran-s-Mosalla-building-Subject-news-reporting-the-news-the-AP-style

اشتراک گذاری