اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fforeignmedia.farhang.gov.ir%2Fen%2Fnews%2F316598%2FTeaching-Workshop-of-economics-in-Photographism-in-today-s-world

اشتراک گذاری