اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Frefahdb.mcls.gov.ir%2Fen%2Fnews%2F113040%2FGreen-Jobs-Academy-to-Hold-International-Training-Course

اشتراک گذاری