اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fsb.mcls.gov.ir%2Fen%2Fnews%2F147556%2FBicycling-ride-with-the-message-of-sacrifice-and-resistance-with-the-Director-General-of-Cooperatives-Social-Work-and-Social-Welfare-of-Sistan-and-Baluchestan

اشتراک گذاری