اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fsb.mcls.gov.ir%2Fen%2Fnews%2F212744%2FMinister-of-Cooperatives-Labour-and-Social-Welfare-in-a-message-on-the-occasion-of-the-Welfare-Week-Today-we-need-coherence-to-achieve-social-justice-more-than-ever

اشتراک گذاری