اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.fepg.ir%2Fen%2Fnews%2F618%2FA-Report-of-a-Responsible-Activity-in-Persian-Gulf-Fajr-Energy-Company-72-units-of-blood-were-donated-by-Employees-of-Persian-Gulf-Fajr-Energy-Company

اشتراک گذاری