اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.szogpc.com%2Fen%2Fnews%2F853%2FIran-Pakistan-Gas-Pipeline-to-Serve-Mutual-Interests-President-Rouhani

اشتراک گذاری