اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fyazd.mcls.gov.ir%2Fen%2Fnews%2F147818%2FWorkers-are-the-main-pillars-of-production-and-the-pillars-of-economic-development

اشتراک گذاری