اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.camshop.ir/fa/product/view/2504/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-led-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%85%D9%88%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1-PGYTECH-P-UN-034-LED-Propeller-Guards-for-DJI-Mavic-Air

اشتراک گذاری