اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.camshop.ir/fa/product/view/2641/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%B2-135-18-Sony-Alpha-a6600

اشتراک گذاری