اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.kish.aero/fa/product/view/2/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-Flexiroam

اشتراک گذاری