اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.processingworld.com/fa/product/view/24/%DA%AF%DB%8C%D8%AA-120-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-RB2

اشتراک گذاری