اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.processingworld.com/fa/product/view/42/دستگاه-گشت-و-نگهبانی-PW2410

اشتراک گذاری