اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.shayanelectric.com/fa/product/view/65/gardenlight-z50

اشتراک گذاری