اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=&از بلیط های سی و پنج تومانی اینوتکس تا غرفه های 600 هزار تومانی!=https://owjseda.ir/?p=103177

اشتراک گذاری