اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=&باگ اسکایپ | باگی امنیتی بزرگ که فعلا حل شدنی نیست=https://owjseda.ir/?p=71964

اشتراک گذاری