اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=&بیل گیتس چه وسیله هایی سوار میشود؟=https://owjseda.ir/?p=37877

اشتراک گذاری