اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=&تگ کردن افراد در متن ایمیل ها با استفاده از Smart Composition=https://owjseda.ir/?p=90365

اشتراک گذاری