اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=&حضور پررنگ سرمایه گذاران و شتاب دهنده ها در الکامپ 98=https://owjseda.ir/?p=104274

اشتراک گذاری