اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=&راهنمای تقسیم نمایشگر در ویندوز 10 به چند بخش مختلف=https://owjseda.ir/?p=104681

اشتراک گذاری