اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=&فناوری RCS از اواخر ماه ژوئن به اندروید اضافه می شود=https://owjseda.ir/?p=104284

اشتراک گذاری