اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=&پوشش زنده مراسم I/O گوگل=https://owjseda.ir/?p=99866

اشتراک گذاری