اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=&چرا دانه های برف سفید است=https://owjseda.ir/?p=87019

اشتراک گذاری