اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=&کمی هم در مورد شپش و راه های مبارزه با ان بدانید=https://owjseda.ir/?p=54892

اشتراک گذاری