اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=&گوگل برای حل بزرگترین مشکلات امنیتی اندروید دست بکار شد!=https://owjseda.ir/?p=58698

اشتراک گذاری