اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ از دانش بنیان چه میدانید؟&text= از دانش بنیان چه میدانید؟

اشتراک گذاری