اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ افتتاحه اولین مرکز پویا نمایی&text= افتتاحه اولین مرکز پویا نمایی

اشتراک گذاری