اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ اقتصاد خلاق چیست؟&text= اقتصاد خلاق چیست؟

اشتراک گذاری