اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ امضای تفاهم نامه میان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و بنیاد سینمایی فارابی &text= امضای تفاهم نامه میان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و بنیاد سینمایی فارابی

اشتراک گذاری