اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ اولین بانک خون بند ناف ایران&text= اولین بانک خون بند ناف ایران

اشتراک گذاری