اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ با خرید کالای خارجی، تولید کننده داخلی را دلسرد نکنیم!&text= با خرید کالای خارجی، تولید کننده داخلی را دلسرد نکنیم!

اشتراک گذاری