اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ بربنیان دانش - شوق پرواز با پرنده آبی ایرانی&text= بربنیان دانش - شوق پرواز با پرنده آبی ایرانی

اشتراک گذاری