اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ تقدیر از برگزیدگان بخش عکس جشنواره ایران ساخت&text= تقدیر از برگزیدگان بخش عکس جشنواره ایران ساخت

اشتراک گذاری