اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ ثبت‌نام دومین آزمون استخدام بخش خصوصی آغاز شد&text= ثبت‌نام دومین آزمون استخدام بخش خصوصی آغاز شد

اشتراک گذاری