اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ جنگ واقعی جنگ اقتصادی است&text= جنگ واقعی جنگ اقتصادی است

اشتراک گذاری