اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ حفظ کارگر ایرانی در چرخه تولید ملی&text= حفظ کارگر ایرانی در چرخه تولید ملی

اشتراک گذاری