اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ دستگاه ساخت شریط محیطی&text= دستگاه ساخت شریط محیطی

اشتراک گذاری