اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ دومین جشنواره ایران ساخت پرویزکرمی حمایت ازکالای ایرانی&text= دومین جشنواره ایران ساخت پرویزکرمی حمایت ازکالای ایرانی

اشتراک گذاری