اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ رشد اقتصادی کشور با اعتماد به کالای داخلی&text= رشد اقتصادی کشور با اعتماد به کالای داخلی

اشتراک گذاری