اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ قاچاق کالا ممنوع&text= قاچاق کالا ممنوع

اشتراک گذاری