اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ نرم افزار کاربردی کلیدهای هوشمند&text= نرم افزار کاربردی کلیدهای هوشمند

اشتراک گذاری