اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ نسیم دانش جذب و نگهداری مشتری&text= نسیم دانش جذب و نگهداری مشتری

اشتراک گذاری