-

-

لینک : url=http://farhang.isti.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%20%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%20%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C%20&text=%20%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%20%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس