اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ نسیم دانش راهکارهای کارآفرینی مجری سعید کرمی &text= نسیم دانش راهکارهای کارآفرینی مجری سعید کرمی

اشتراک گذاری