اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://farhang.isti.ir/اخبار/ نسیم دانش مسابقات روباتیک 2018&text= نسیم دانش مسابقات روباتیک 2018

اشتراک گذاری